ABS Investment wypełnia prognozy

W samym 4 kw. 2016 r. Spółka wypracowała 3.470 tys. zł zysku netto, co było najlepszym kwartalnym wynikiem w jej historii, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. zysk netto wyniósł 390 tys. zł. Prognoza finansowa ABS Investment S.A. na 2016 r., zakładała osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Emitent zanotował w minionym roku zysk brutto w łącznej wysokości 4.019 tys. zł, a więc w przeliczeniu na 1 akcję było to ponad 0,50 zł, czyli 100% dolnej granicy prognozy finansowej. Natomiast prognozowana wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję miała wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł, co udało się zrealizować z sukcesem, bowiem sięgnęła ona poziomu 3,97 zł, a więc ponad 110% dolnej granicy prognozy. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia wypracowane wyniki finansowe i liczy na podtrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach oraz latach.

„Jestem bardzo z zadowolony z wyników uzyskanych w dwóch ostatnich latach. Wyznaczanie sobie ambitnych celów i dążenie do ich realizacji to kwintesencja biznesu. Publikacja prognoz i ich realizacja jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczestników rynku kapitałowego. Jest również formą komunikacji z rynkiem i Akcjonariuszami, którzy tak samo jak zarządzający wiedzą, czego się można spodziewać po Spółce. Umożliwia to także weryfikacją i oceną sposobu zarządzania, przez wszystkich tych zainteresowanych. Zapewniam, że plany na kolejne lata będą równie ambitne i trudne do realizacji, jak te w latach poprzednich.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

W 2016 r. Spółka bardzo intensywnie pracowała nad rozbudową i efektywnym zarządzaniem swoim portfelem inwestycyjnym, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Podmioty znajdujące się w jego składzie cechuje bardzo wysoka jakość oraz niezwykle dobre perspektywy rozwoju, które powinny pozwolić na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. ABS Investment S.A. posiada własną, unikalną strategię inwestycyjną, opartą na bardzo rygorystycznych kryteriach doboru spółek portfelowych, dzięki czemu możliwe jest wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych na tle konkurencji. Na koniec grudnia 2016 r. w skład portfela inwestycyjnego Emitenta wchodziły akcje 25 spółek publicznych oraz udziały i niepubliczne serie akcji 12 podmiotów, a jego całkowita wartość przekroczyła 26.349 tys. zł.

„Jeszcze bardziej od realizacji prognozy na rok 2016 cieszy mnie jakość portfela i dobre wyniki spółek portfelowych. Potwierdza to słuszność przyjętego kryterium wyboru oraz ich modelu współpracy z ABS. W 2016 roku zrealizowaliśmy 12 nowych inwestycji, czyli przeciętnie jedną miesięcznie. Wstępnej weryfikacji poddaliśmy ponad 300 projektów, z czego ok. 50 zostało wyselekcjonowanych do dalszej weryfikacji. Staramy się wspierać spółki portfelowe zarówno finansowo, jak i strategicznie oraz zarządczo. W maksymalny sposób dążymy do wykorzystywania synergii działania pomiędzy spółkami z grupy. W dalszym ciągu chcemy się specjalizować w projektach inwestycyjnych do 5 mln zł, gdzie wydaje się, że jesteśmy jednym z liderów rynku. Istotny jest również fakt poszerzenia bilansowych strumieni wpływów dla ABS, które w 2016 r. przekroczyły łącznie 10 mln zł, a na które składają się: przychody ze świadczonych usług, działalność handlowa, dywidendy, odsetki od pożyczek i obligacji, sprzedaż akcji i przeszacowanie wartości akcji notowanych. Ogromny, ukryty potencjał, drzemie w wartości aktywów nienotowanych, które również w kolejnych latach powinny się przyczynić do znacznego wzrostu wyników finansowych. W 2016 roku 5 z 12 zrealizowanych inwestycji dotyczyła tej grupy aktywów. Od 5 lat ABS nie pozyskiwał środków z emisji akcji, bowiem inwestycje są realizowane ze środków własnych oraz w małym zakresie z kapitału obcego i to pomimo przeznaczenia sporych środków na dywidendy i skup akcji własnych.” - zakończył Prezes Jarosz.

Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Kiedy korzystasz z tych stron będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Klinij, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie kliknij przycisk poniżej.