Wyższe prognozy ABS Investment

Podwyższona prognoza zakłada osiągnięcie na koniec 2015 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,48 zł - 0,52 zł, podczas gdy pierwotnie było to 0,25 zł - 0,27 zł. Z kolei prognozowana wartość aktywów na koniec 2015 r. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) w przeliczeniu na 1 akcję ma się zawierać w przedziale 3,00 zł - 3,30 zł. Pierwotnie wartość ta miała wynieść od 2,80 zł do 3,00 zł. Zmiana prognozy została przygotowana w oparciu o wyższe od pierwotnie zakładanych przez Zarząd Spółki wyników z działalności inwestycyjnej, tj. przede wszystkim realizowanym obecnie i planowanym zyskiem ze zbycia inwestycji, otrzymanymi dywidendami od spółek portfelowych, prowadzonymi nowymi inwestycjami w spółki publiczne, a także w oparciu o zawarte umowy na świadczenie usług doradczych.

W bieżącym roku sytuacja w spółkach portfelowych ABS zmienia się bardzo dynamicznie i co ważne - w pozytywnym kierunku. Dzieje się to trochę na przekór sytuacji na rynku kapitałowym. Potwierdza to odpowiedni dobór spółek do portfela i słuszność obranych przez nie strategii rozwoju. Kluczowe firmy z portfela ABS wyróżniają się dobrymi wynikami, pozyskiwaniem kapitału oraz nowych akcjonariuszy. Większość z nich działa w niszach, co powoduje spore uzależnienie od globalnej koniunktury. Bardzo bezpieczny i racjonalny model działania ABS sprawia, że mogę działać bez presji, według przyjętego wcześniej planu działania. Dobre wyniki ABS oraz spółek portfelowych spowodowały w ostatnich miesiącach zdecydowany wzrost zainteresowania współpracą z nami na różnych obszarach. Efektem tego jest pakiet umów i rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży usług. Połączenie działalności inwestycyjnej i doradczej daje w tym roku znakomite wyniki, co pozwala z dużym optymizmem planować cele do osiągnięcia na rok przyszły.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółki portfelowe ABS Investment S.A. zanotowały bardzo dobre wyniki finansowe w 3 kw. 2015 r. i realizują przyjęte plany rozwojowe. Robinson Europe S.A. pozyskał środki w wysokości 2,45 mln z emisji akcji serii F, które przeznaczy na rozszerzanie działalności handlowej. Z kolei Spółka LS Tech-Homes S.A. podpisała umowę inwestycyjną z ARP Venture Sp. z o.o., określającą podstawowe warunki dokonania inwestycji w wysokości do 20 mln. Znajdująca się w portfelu inwestycyjnym Emitenta Spółka Orion Investment S.A. przygotowuje się natomiast do przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Istotną poprawę wyników finansowych odnotowały m.in. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., BVT S.A., ECA S.A., JR HOLDING S.A., Kupiec S.A oraz SFK Polkap S.A.

Sytuacja w 10 kluczowych spółkach jest najlepsza w ich historii. Wszystkie poprawiły wyniki w tym roku. Większość z nich pozyskała kapitał w różnej postaci na dalszy rozwój, a połowa wypłaciła dywidendę z zysku za rok 2014. Zakładam, że w tym roku ten wskaźnik wzrośnie. Nie dziwi zatem wzrost zainteresowania spółkami z portfela ABS, co wyraźnie widać po wzrastającym wolumenie i poziomie notowań. Stawiam sobie bardzo wysokie wymagania odnośnie nowych projektów. Jakością i stopą zwrotu powinny one dorównywać najlepszym dotychczas zrealizowanym. Strategia ABS w najbliższym czasie się nie zmieni. Do końca roku zrealizujemy kilka nowych projektów, w większości bezpiecznych, z określoną z góry stopą zwrotu i horyzontem czasowym.” - dodaje Jarosz.

ABS Investment S.A. w 3 kw. 2015 r. osiągnęła 1.418 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 136 tys. zł. Narastająco, po 3 kw. 2015 r. Spółka wypracowała już zysk netto w kwocie 2.706 tys. zł.

Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Kiedy korzystasz z tych stron będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Klinij, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie kliknij przycisk poniżej.