Doradcy24 czwarty kwartał z rzędu na plusie

IV kwartał Spółka zamknęła odnotowując 4,6 tys. PLN zysku i jest to wartość znacznie przewyższająca stratę z analogicznego okresu w roku ubiegłym. Ponadto w ujęciu narastającym wynik finansowy za cztery kwartały 2013 r. wyniósł 32,5 tys. PLN, co stanowi poprawę aż o 1 486 tys. PLN względem ujemnego poziomu z 2012 r.

Cieszy nas rosnący poziom przychodów oraz fakt, że kolejny, czwarty już kwartał z rzędu udało nam się zamknąć dodatnim wynikiem finansowym. Wciąż rozwijamy ofertę oraz sieć sprzedaży naszych produktów, kontynuując jednocześnie politykę restrukturyzacji kosztowej. Zauważamy przełożenie tych działań na poprawę naszych wyników i mamy wszelkie podstawy ku temu, by utrzymać tę tendencję - powiedział Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.

Spółka stale rozszerza gamę oferowanych produktów w zakresie kredytów oraz produktów inwestycyjnych i dociera do rosnącej bazy klientów. Na ostatnich wynikach w dużej mierze odcisnął się 75% wzrost wolumenu udzielonych kredytów gotówkowych w stosunku do III kwartału. Warta odnotowania jest także dynamika wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, która w stosunku do III kwartału wyniosła 10%. Spółka w najbliższym czasie ma zamiar kontynuować prowadzoną politykę i oczekuje, że przełoży się ona na coraz lepsze wyniki w kolejnych kwartałach.

 

Profescapital