Rekordowa liczba debiutów na rynku NewConnect w 2011 roku - raport Progress Holding Sp. z o.o.

Grudzień nie przyniósł rozwiązania niepewnej sytuacji w Europie. Inwestorzy z niepokojem obserwują wydarzenia w strefie euro. Podczas szczytu w Brukseli 17 państw eurolandu i 6 państw spoza unii walutowej zdecydowało o powołaniu nowego pakietu fiskalnego do ratowania strefy euro. Brak jedności w Unii Europejskiej  w kwestii jego realizacji niepokoi rynki, które bacznie obserwują toczące się negocjacje wokół pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na tle niestabilnej sytuacji w Europie, optymistyczne sygnały płyną z gospodarki amerykańskiej, co pozwala na umiarkowany optymizm w prognozach na najbliższy czas. W Polsce sytuacja wyróżnia się pozytywnie na tle Europy. Trwająca przecena na GPW wynika z sytuacji panującej w otoczeniu Polski, a więc na giełdach światowych, a przede wszystkim europejskich. Natomiast jeżeli brać pod uwagę cały rok ubiegły to mimo trudnej sytuacji na światowych rynkach finansowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może zaliczyć rok 2011 do bardzo udanych. W 2011 na GPW zadebiutowało w sumie, na Głównym Rynku i rynku alternatywnym NewConnect,  aż 210 spółek. Na Głównym Rynku zadebiutowało 38 spółek (wzrost o 12% w stosunku do poprzedniego roku). Jeżeli chodzi o indeks największych spółek notowanych na GPW to od początku roku WIG20 stracił ok. 23 procent.

W przypadku rynku NewConnect w porównaniu z miesiącem poprzednim NCIndex przeciętnie stracił ponad 4% wartości, co pokazuje dalszą tendencję spadkową. Natomiast jeżeli popatrzyć na wartość indeksu pod koniec grudnia to w porównaniu z początkiem miesiąca wzrosła ona o ok. 0,4%. Grudniowa zwyżka indeksu to zasługa dobrych nastrojów panujących na rynku pod koniec roku i kilku wzrostowych sesji po Bożym Narodzeniu. Warto zauważyć, że 11 z 21 sesji w grudniu zakończyło się na minusie. Główny indeks NewConnect znajduje się w trendzie spadkowym już od początku maja. Natomiast w grudniu kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 40 pkt. (27 grudnia) porównywalny do poziomu z grudnia 2008 roku. Największy jednorazowy spadek NCIndex w ciągu jednej sesji wyniósł 1,22% (12.12.2011), natomiast w listopadzie ten spadek wyniósł 1,7% (2.11.2011).

Pełna treść raportu znajduje się tutaj: Podsumowanie debiutów na NewConnect - grudzień 2011

Źródło: Progress Holding Sp. z o.o.

 

Listopad upłynął pod znakiem silnych wahań cen akcji na rynkach finansowych. Od początku miesiąca nadal przeważała tendencja spadkowa, która w szczególności wynika z systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej wielu krajów oraz wciąż niepokojącej kwestii zadłużenia Grecji, Włoch i Hiszpanii. Kolejną istotną zmianą w ostatnim czasie było przejęcie funkcji prezesa Europejskiego Banku Centralnego przez Mario Draghi. Podjęta pod jego przewodnictwem decyzja o obniżeniu stopy bazowej o 25 punktów zaskoczyła inwestorów, dlatego w najbliższym czasie należy liczyć się ze spowolnieniem wszystkich gospodarek strefy euro. Obawy o rozprzestrzenienie się kryzysu fiskalnego na całą strefę euro zdominowały nastroje inwestorów, powodując dużą zmienność na światowych giełdach.

Zwiększoną awersję do ryzyka inwestorów szczególnie widzimy na notowaniach małych spółek, co odzwierciedla m.in. zachowanie kursów firm na NewConnect. Pod koniec listopada NCIndex w porównaniu z końcem miesiąca poprzedniego stracił ponad 5% wartości, a 12 z 20 sesji zakończyło się na minusie. Główny indeks NewConnect znajduje się w trendzie spadkowym już od początku maja. Natomiast w listopadzie kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 41,1 pkt. (29 listopad) porównywalny do poziomu z listopada 2008 roku. Największy jednorazowy spadek NCIndex w ciągu jednej sesji wyniósł 1,7% (2.11.2011), natomiast w październiku ten spadek wyniósł 1,35% (3.10.2011).

Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Kiedy korzystasz z tych stron będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Klinij, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie kliknij przycisk poniżej.