Poniedziałek, 1 grudnia 2014 r.
BGE S.A.

BGE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w statucie
Laser - Med S.A.
LSR Scalenie akcji w stosunku 9:1
Robinson Europe S.A.

RBS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zgody na zakup przez członka zarządu obligacji wyemitowanych przez Spółkę
Tax-Net S.A. TXN Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję
Wtorek, 2 grudnia 2014 r.
Boruta - Zachem S.A.
BRU Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
Laser - Med S.A.
LSR Wznowienie obrotu akcjami Spółki po zmianie ich wartości nominalnej
Środa, 3 grudnia 2014 r.
EastSideCapital S.A.
ESC Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A,B,C,D,E,F i G, połączenia akcji poprzez podwyższenie ich nominału i zmian w statucie
Edison S.A.

EDN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie
Kancelaria Medius S.A.

KME

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A,B i C na GPW, zmiany polityki rachunkowości, przyjęcia polityki dywidendowej i zmiany uchwały r 6 z WZA z 18 grudnia 2913 roku oraz zmian w składzie rady nadzorczej
Ruch Chorzów S.A.

RCW

Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014
ViDis S.A.

VDS

Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014
Czwartek, 4 grudnia 2014 r.
MPL Verbum S.A.
VER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy w wysokości 0,3 zł na akcję
Novavis S.A. NVV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie
Sevenet S.A. SEV Walne Zgromadzenie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014 i zmian w statucie
Virtual Vision S.A. VIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności, zmiany firmy, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G na NewConnect i podwyższenia kapitału zakładowego
Piątek, 5 grudnia 2014 r.
Dent-a-Medical S.A. DAM Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmiany siedziby, poszerzenia przedmiotu działalności i zmian w składzie rady nadzorczej
MPL Verbum S.A. VER Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję
Poniedziałek, 8 grudnia 2014 r.
Fabryka Formy S.A.

FFO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zniesienia dematerializacji i zmian w statucie
GC Investment S.A.
GCI Walne Zgromadzenie w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok
Selvita S.A.

SLV

Koniec przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy dla inwestorów indywidualnych
Wtorek, 9 grudnia 2014 r.
Selvita S.A.

SLV

Koniec budowania księgi popytu na akcje serii F
ZWG S.A.
ZWG Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia z Bumech S.A.
Środa, 10 grudnia 2014 r.
Analizy Online S.A.
AOL Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zmian w składzie rady nadzorczej
Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

CFB

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie wyboru członków rady nadzorczej
De Molen S.A.

DEM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E bez prawa poboru i zmian w składzie rady nadzorczej
GeoInvent S.A.

GEO

Scalenie akcji w stosunku 50:1
GKS GieKSa Katowice S.A.

GKS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
InfoScope S.A.

ISC

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany siedziby Spółki, a także sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Selvita S.A.

SLV

Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy dla graczy instytucjonalnych
Czwartek, 11 grudnia 2014 r.
GeoInvent S.A.
GEO Wznowienie obrotu akcjami po zmianie ich wartości nominalnej
Uboat Line S.A. UBT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, upoważnienia do skupu akcji własnych i zmian w statucie
Piątek, 12 grudnia 2014 r.
Izo-Blok S.A. IZB Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015
Zakłady Mięsne Mysław S.A. MYS Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w statucie
Selvita S.A. SLV Koniec przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r.
2C Partner S.A.

2CP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej bez prawa poboru i zmian w statucie
AerFinance SE
AER Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ASM Group S.A.

ASM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ubiegania się o dopuszczenia akcji serii A,B i C do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i zmian w składzie rady nadzorczej
ATC Cargo S.A.

ATA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G bez prawa poboru i ubiegania się o ich wprowadzenie na NewConnect, uchylenia uchwały nr 29 z WZA z 30 czerwca 2014 roku i zmian w statucie
DFP Doradztwo Finansowe S.A.

DFP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia akcji na okaziciela serii A2, B, C i D w jedną serię B, akcji serii E,F,G i H w serię C, scalenia akcji i powołania członka rady nadzorczej
Eurosnack S.A.

ECK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, scalenia akcji i zmian w statucie
InfoSystems S.A.

IFS

Walne Zgromadzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2013/2014
MPL Verbum S.A.

VER

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015
PGS Software S.A.

PSW

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję
Robinson Europe S.A.

RBS

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014
Selvita S.A.

SLV

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i zmian w statucie
Wtorek, 16 grudnia 2014 r.
HydroPhi Technologies Europe S.A.

HTE

Koniec przyjmowania zapisów na akcje serii D
Mobile Partner S.A.
MBP Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Środa, 17 grudnia 2014 r.
Centurion Finance S.A.
CTF Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany uchwały nr 19 z WZA z 18 czerwca 2014 roku i zmian w statucie
MOMO S.A.

MOM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NewConnect
Partner Nieruchomości S.A.

PRN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
Czwartek, 18 grudnia 2014 r.
Auto-Spa S.A.
ASP Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O z prawem poboru
Fly.pl S.A. FLY Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie ich do obrotu na NewConnect
IPO Doradztwo Strategiczne S.A. IOD Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z prawem poboru i ubiegania się o wprowadzenie nowych instrumentów na NewConnect oraz w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
Piątek, 19 grudnia 2014 r.
Black Point S.A. BPN Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od akcjonariusza Loquinar Limited akcji włąsnych w celu ich umorzenia bądź dalszej odsprzedaży, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmian w statucie
Browar Gontyniec S.A. BRO Ostatni dzień notowań 4.735.800 praw poboru akcji serii D1
Symbio S.A.
SYM Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H oraz I z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji na NewConenct i zmian w składzie rady nadzorczej
Poniedziałek, 22 grudnia 2014 r.
Biomax S.A.

BIM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
SferaNet S.A.
SFN Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
Stopklatka S.A.

STK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Weedo S.A.

ATA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z WZA z 8 stycznia 2014 roku, scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F bez prawa poboru, zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie
Wtorek, 23 grudnia 2014 r.
Aduma S.A.

ADU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
Aton-HT S.A.
ATO Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie przeznaczania zysku za 2013 rok i dalszego istnienia Spółki
MPL Verbum S.A. VER Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję
Poniedziałek, 29 grudnia 2014 r.
Alumast S.A.

ALU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu walnego zgromadzenia i rady nadzorczej oraz zmian w statucie
Lokaty Budowlane S.A.
LBD Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zbycia udziałów w spółce zależnej
Wtorek, 30 grudnia 2014 r.
Baumal Group S.A.

BAU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
Copernicus Yachts Group S.A.
CYG Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F bez prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje serii G bez prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w radzie nadzorczej i w statucie
Browar Gontyniec S.A.
BRO Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii D1
Good Idea S.A. GDI Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014 i Walne Zgromadzenie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i pokrycia straty za rok 2013/2014.
Veno S.A. VEN Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w statucie
ViDiS S.A. VDS Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014
Środa, 31 grudnia 2014 r.
Stem Cells Spin S.A.

SCS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G bez prawa poboru i zmian w statucie

Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Kiedy korzystasz z tych stron będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Klinij, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie kliknij przycisk poniżej.