InfoScope chce wdrożenia na NewConnect

 

Działalność Emitenta związana jest z rynkiem polskim od trzech lat. Spółka koncentruje się głównie na wytwarzaniu i wdrażaniu systemów informatycznych, a także na integracji i serwisie infrastruktury IT, usług Help Desk i wsparcia zdalnego oraz usług instalacyjnych i roll-outowych.

Na witrynie internetowej firmy znajduje się informacja, iż jej specjalizacja branżowa obejmuje:

- Systemy wspierające zarządzanie, automatyczne rozliczanie i kontrole SLA usług serwisowych i wdrożeniowych,

- Systemy zarządzania przedsiębiorstwem w modelu SaaS,

- Systemy wspierające zarządzanie sprzedażą detaliczną ze specjalizacją w sektorze paliwowym,

- Obsługę procesów komunikacji i zarządzania kompetencjami pracowników w oparciu o nowoczesną platformę BPM.

Spółka posiada swoje oddziały w Warszawie, Bielsku – Białej i oczywiście w Gdańsku, gdzie mieści się też siedziba.