BioMaxima S.A. otrzymała informację o przyznaniu jej dofinansowania w wysokości blisko 599 tys. zł na wsparcie udziału w zagranicznych wystawach branżowych. Emitent zamierza dynamicznie rozwijać sprzedaż eksportową.

ABS Investment S.A zakończyła 2016 r. zyskiem netto w wysokości 3.216 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie ponad 1 mln zł. Emitent zrealizował tym samym swoje prognozy finansowe.

Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zakończyła 2016 r. zyskiem netto na poziomie 671 tys. zł, a wartość jej przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 771 tys. zł. Emitent kontynuuje proces rozwoju segmentu doradczego oraz inwestycyjnego.

Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia b.r., Łukasz M. Urban zastąpi Henryka Lewczuka na stanowisku Prezesa Zarządu BioMaxima S.A. Dotychczasowy Prezes Zarządu BioMaxima, Henryk Lewczuk, pozostanie w Zarządzie BioMaxima na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.