Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia b.r., Łukasz M. Urban zastąpi Henryka Lewczuka na stanowisku Prezesa Zarządu BioMaxima S.A. Dotychczasowy Prezes Zarządu BioMaxima, Henryk Lewczuk, pozostanie w Zarządzie BioMaxima na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.